PDA

View Full Version : E này xinh + trằng + chân dài + hot !!!


£µxµry™
04-10-2010, 09:39 AM
http://ca7.upanh.com/14.194.18423498.lMR0/4b2c4e5b2cfd223bdisme8.jpg
http://ca4.upanh.com/14.194.18423499.SYZ0/4b2c4e412a36181bdisme1.jpg
http://ca5.upanh.com/14.194.18423500.fWy0/4b2c4e4512a4d96bdisme2.jpg
http://ca7.upanh.com/14.194.18423502.JtG0/4b2c4e49025a8d76disme3.jpg
http://ca5.upanh.com/14.194.18423504.QBu0/4b2c4e512203af56disme5.jpg
http://ca7.upanh.com/14.194.18423506.A2j0/4b2c4e3c6046abebdisme.jpg
http://ca5.upanh.com/14.194.18423508.EDE0/4b2c4e4d6596d935disme4.jpg

™.....Buồn....™
04-10-2010, 09:40 AM
lừa đảo thế này mà là CGB á ??? hic hic

£µxµry™
04-10-2010, 09:44 AM
lừa đảo thế này mà là CGB á ??? hic hic

ta lừa đảo cái gì màk nói ta lừa đảo :225:

™.....Buồn....™
04-10-2010, 09:46 AM
bản thân thì nói là boy sao giờ lại ra kiểu này ! hix làm mình tưởng thiệt ! ai ngờ

Lil.RickLy
05-10-2010, 12:12 PM
chân dài tới nách :))

Mr.CòEm
05-10-2010, 12:14 PM
cũng đc đây mỹ nhân hàn đấy:shin3:

zaifanghp
05-10-2010, 12:22 PM
xinh gái quá cơ