PDA

View Full Version : Aviary for Firefox


sumihacker
02-04-2011, 10:02 PM
Với Aviary - một add-on Firefox, bạn có thể chụp màn hình và chỉnh sửa hình ảnh ngay trên trình duyệt: cắt hình ảnh, xoáy, thay đổi kích thước....

Tính năng bao gồm:

* Chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình của tất cả các trang web và hình ảnh (thậm chí Flash, trong FireFox 3.6 +).

* Lưu vào máy tính để bàn, máy chủ lưu trữ trực tuyến, hoặc chỉnh sửa trong các ứng dụng thiết kế.

*Khởi động nhanh 5 ứng dụng thiết kế Aviary: Image editor, markup editor, vector editor, color palette editor và effects editor.

Link:
https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/aviary-screen-capture-quick-la/ (https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/aviary-screen-capture-quick-la/)