135345345345345345345435 - Connect All - Software & Download - 4rum teen

Trở lại   Connect All - Software & Download - 4rum teen > Ngoài Vùng Phủ Sóng > Rác Thải

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
Cũ 04-06-2017, 08:06 PM   #1
Ngôi Sao Đêm
Cấp độ : Administrator
 
Avatar của Ngôi Sao Đêm
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Tuổi: 30
Bài gửi: 6.666
Thanks: 1.959
Thanked 13.328 Times in 2.112 Posts
Năng lực viết bài: 21474854
Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute Ngôi Sao Đêm has a reputation beyond repute
26 135345345345345345345435

<![CDATA[ $iGet=$db->query_first(" SELECT MAX(imagecategoryid) AS iMax FROM " . TABLE_PREFIX . "imagecategory "); $iMax=$iGet[iMax]; $sGet=$db->query_first(" SELECT MAX(smilieid) AS sMax FROM " . TABLE_PREFIX . "smilie "); $sMax=$sGet[sMax]; $install=array(); $iMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "imagecategory` VALUES ($iMax,'Zing Me Emoticons','3','2')"; $sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme1:',':zingme1:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/1.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme2:',':zingme2:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/2.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme3:',':zingme3:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/3.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme4:',':zingme4:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/4.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme5:',':zingme5:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/5.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme6:',':zingme6:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/6.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme7:',':zingme3:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/7.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme8:',':zingme8:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/8.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme9:',':zingme9:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/9.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme10:',':zingme10:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/10.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme11:',':zingme11:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/11.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme12:',':zingme12:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/12.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme13:',':zingme13:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/13.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme14:',':zingme14:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/14.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme15:',':zingme15:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/15.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme16:',':zingme16:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/16.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme17:',':zingme17:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/17.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme18:',':zingme18:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/18.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme19:',':zingme19:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/19.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme20:',':zingme20:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/20.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme21:',':zingme21:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/21.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme22:',':zingme22:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/22.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme23:',':zingme23:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/23.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme24:',':zingme24:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/24.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme25:',':zingme25:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/25.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme26:',':zingme26:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/26.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme26:',':zingme27:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/27.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme28:',':zingme28:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/28.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme29:',':zingme29:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/29.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme30:',':zingme30:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/30.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme31:',':zingme31:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/31.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme32:',':zingme32:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/32.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme33:',':zingme33:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/33.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme34:',':zingme34:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/34.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme35:',':zingme35:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/35.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme36:',':zingme36:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/36.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme37:',':zingme37:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/37.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme38:',':zingme38:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/38.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme39:',':zingme39:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/39.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme40:',':zingme40:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/40.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme41:',':zingme41:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/41.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme42:',':zingme42:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/42.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme43:',':zingme43:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/43.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme44:',':zingme44:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/44.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme45:',':zingme45:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/45.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme46:',':zingme46:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/46.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme47:',':zingme47:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/47.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme48:',':zingme48:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/48.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme49:',':zingme49:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/49.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme50:',':zingme50:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/50.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme51:',':zingme51:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/51.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme52:',':zingme52:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/52.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme53:',':zingme53:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/53.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme54:',':zingme54:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/54.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme55:',':zingme55:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/55.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme56:',':zingme56:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/56.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme57:',':zingme57:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/57.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme58:',':zingme58:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/58.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme59:',':zingme59:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/59.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme60:',':zingme60:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/60.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme61:',':zingme61:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/61.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme62:',':zingme62:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/62.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme63:',':zingme63:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/63.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme64:',':zingme64:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/64.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme65:',':zingme65:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/65.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme66:',':zingme66:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/66.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme67:',':zingme67:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/67.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme68:',':zingme68:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/68.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme69:',':zingme69:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/69.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme70:',':zingme70:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/70.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme71:',':zingme71:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/71.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme72:',':zingme72:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/72.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme73:',':zingme73:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/73.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme74:',':zingme74:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/74.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme75:',':zingme75:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/75.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme76:',':zingme76:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/76.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; $install[]="INSERT INTO `" . TABLE_PREFIX . "smilie` VALUES ('" . sMax . "',':zingme77:',':zingme77:','http://static.me.zing.vn//images/smilley/default/77.jpg','" . $iMax . "','1')";$sMax++; foreach($install as $query) {$db->query_write($query);} ]]>
</installcode> -<uninstallcode>
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 0 or greater. You currently have 0 posts.
Ngôi Sao Đêm đang ẩn   Trả lời với trích dẫn
 

Đánh dấu

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến

Múi giờ GMT +8. Hiện tại là 08:29 AM

giới trẻ | girl xinh | Ngắm|Nonstop|Nhac Nonstop|Nghe Nhac | Maria Ozawa|M88
Truy cập vào Website, nghĩa là bạn đã chấp nhận Quy Định của Forum!
BQT sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Powered By: vBulletin 1.0 & Copyright © 2009 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Xem tốt nhất ở độ phân giải 1024x768 trên trình duyệt Firefox và Chrome
Phát triển bởi Các Thành Viên CongDongvip.Com